Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin rozdań na profilu facebook'owym

Regulamin rozdań na profilu facebook'owym

REGULAMIN ROZDANIA KONKURSOWEGO z dn. 23.04.2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Rozdanie konkursowe przeprowadzane jest przez PHD Książnica Polska sp. z o.o. pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn, NIP: 739-020-34-81, REGON: 004459273, KRS: 0000017614.

 2. Rozdanie konkursowe odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profilu Książnicy Polskiej w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/KsiaznicaPolska/).

 3. Serwis społecznościowy Facebook nie jest odpowiedzialny za przeprowadzenie niniejszego rozdania konkursowego, a samo rozdanie nie jest przez serwis sponsorowane oraz administrowane.

 4. Rozdanie konkursowe trwa w okresie zawierającym się w dniach podanych w konkretnym poście, którego dane rozdanie dotyczy.


 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w rozdaniu konkursowym oznacza przeczytanie niniejszego regulaminu oraz akceptację zawartych w nim postanowień.

 2. W rozdaniu konkursowym mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające na jej terenie adres korespondencyjny. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą wziąć udział w rozdaniu po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody od opiekuna prawnego.

 3. Uczestnikiem rozdania może być wyłącznie osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, za pomocą swojego profilu na portalu Facebook.com.

 4. Warunkiem udziału w rozdaniu jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Organizator rozdania ma możliwość wykluczenia uczestnika, który postępuje w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.

 6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozdania sprawuje organizator.


 

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA ROZDANIA KONKURSOWEGO

 1. Udział w rozdaniu następuje poprzez wykonanie przez uczestnika rozdania zadań na warunkach i zasadach podanych w konkretnym poście, którego dane rozdanie konkursowe dotyczy, z uwzględnieniem standardowego, trzyetapowego schematu działania, tj.:

- wykonania akcji polubienia fanpage’a, którego rozdanie dotyczy

- wykonanie akcji polubienia posta będącego postem rozdania konkursowego

- wykonania akcji skomentowania posta w sposób i na warunkach w nim podanych

 1. Wspomnianych w pkt. III. 1. niniejszego regulaminu akcji warunkujących uczestnictwo w konkursie, jak również dodatkowych, wymienionych w danym poście odnoszącym się do rozdania konkursowego, należy udzielać wyłącznie w terminie podanym w konkretnym poście rozdaniowym w serwisie internetowym Facebook, na fanpage’u, którego rozdanie konkursowego dotyczy. Wszystkie akcje, jak i odpowiedzi, opublikowanie po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 2. Umieszczając swoją odpowiedź uczestnik rozdania wyraża zgodę na przetwarzanie przez Książnicę Polską jego danych osobowych, celem zamieszczenia nazwy profilu na liście zwycięzców.

 3. Zwycięzcę wyłania Jury powołane przez organizatora rozdania konkursowego.

 4. Zwycięzca zostanie ogłoszony najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty, o której mowa w pkt. III.2. niniejszego regulaminu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi konkursowych zawierających wulgaryzmy, obelżywości i inne niecenzuralne, nieprawdziwe, propagujące rasizm bądź ksenofobię wypowiedzi uczestników.


 

IV. NAGRODY

 1. Fundatorem nagród jest PHD Książnica Polska sp. z o.o.

 2. Nagroda, oraz jej ilość, dotycząca danego rozdania konkursowego zawsze podana jest w konkretnym poście na fanpage’u Książnicy Polskiej w serwisie Facebook.

 3. Nagroda nie podlega zamianie na inną.

 4. Wartość nagrody nie może zostać wypłacona w formie ekwiwalentu pieniężnego.

 5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

 6. Zwycięzca powinien przesłać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty rozstrzygnięcia rozdania.

 7. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez zwycięzcę adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt wysyłki pokrywa organizator rozdania.


 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników rozdania konkursowego jest organizator rozdania.

 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 3. Biorąc udział w rozdaniu uczestnicy wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem wyłonienia zwycięzcy.

 4. Organizator oświadcza, że rozdanie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).


 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu