Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin obowiązuje od dnia 29.08.2018 r.

Sklep internetowy Ksiaznica.pl, działający pod adresem http://ksiaznica.pl prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie 10-959, przy placu Jana Pawła II 2/3 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000017614. Kapitał zakładowy o wartości 194 500 zł NIP 7390203481 REGON 004459273

 

Słowniczek pojęć:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://ksiaznica.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni kalendarzowe - wszystkie kolejne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Punkt Odbioru Ksiaznica.pl - punkt prowadzony przez Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” Sp. z o.o., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

Partnerska sieć punktów odbioru - punkty prowadzone przez firmy współpracujące z przez Przedsiębiorstwem Hurtowo-Detalicznym „Książnica Polska” Sp. z o.o., w których można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep, zgodnie z wykazem znajdującym się na stronie www.ksiaznica.pl;

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu i Hurtowo-
Detaliczne „Książnica Polska” Spółka z o.o.,  oraz o promocjach, wydarzeniach i konkursach.

 

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.ksiaznica.pl

1.2 Warunkiem dokonania zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest złożenie zamówienia. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe www.ksiaznica.pl.

1.3 Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem, z zastrzeżeniem 1.12 oraz 1.12.1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

1.4. W zamówieniu Klient dokonuje:
-  wskazania danych -  imię i nazwisko oraz adres;
- wskazania numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (adres e-mail);
-  wyboru zamawianych towarów;
- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być  wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);
-  wyboru sposobu płatności.

1.5. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

1.6. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mailem na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zamówienia, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail o stanie zamówienia i o możliwości wydłużenia terminu oczekiwania na zamówienie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
1.7.1. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem bok@ksiaznica.pl. Na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca anulowanie zamówienia.

1.8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub jeśli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta przesyłając mu wiadomość na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar we wskazanym wyżej terminie. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale 5-tym "Formy płatności i nadpłaty".

1.9. Na książki zamówione w okresie przedsprzedaży obowiązuje specjalna promocyjna cena w stosunku do ceny detalicznej.
1.9.1. Książki dostępne są w przedsprzedaży około miesiąca przed ukazaniem się książki w regularnej sprzedaży.
1.9.2. Książki zamówione w przedsprzedaży wysłane zostaną dopiero w momencie pojawienia się w regularnej sprzedaży. Ustęp 1.8 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

1.10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
1.11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, z zastrzeżeniem pkt. 1.12 oraz 1.12.1
.

1.12. Zamówienie towaru z odbiorem w Punkcie Odbioru Ksiaznica.pl lub w Partnerskiej Sieci Punktów Odbioru oraz zapłatą za towar przy odbiorze, traktowane jest jako dokonanie przez Klienta rezerwacji towaru. Korzystanie z usługi rezerwacji nie wymaga formy zapłaty przez internet. Klient dokonuje zapłaty za zarezerwowany towar bezpośrednio przy odbiorze.
1.12.1.Klient może zarezerwować w sklepie za pośrednictwem Ksiaznica.pl towary na okres 7 dni.
Jeżeli klient nie zgłosi się po rezerwację po upływie jej terminu, zarezerwowany przez niego produkt wraca do sprzedaży.

 

2.Zmiany w zamówieniu

2.1. Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych i informacji dotyczących zamówienia do czasu złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

2.2 Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem bok@ksiaznica.pl.

2.3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.


3. Ceny towarów

3.1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta. Koszty dostawy ponosi klient.  Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia.
3.2.1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie
http://ksiaznica.pl/dostawa-pm-30.html.

3.3. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie www.ksiaznica.pl przed naciśnięciem przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz w wiadomości zawierającej potwierdzenie zamówienia wysłanej na adres e-mail Klienta.

3.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


4. Czas realizacji zamówienia

4.1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym dostawa obejmuje tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

4.2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru Ksiaznica.pl. w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

4.3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski.
4.3.1.firma kurierska, przewidywany czas dostawy 1-2 dni robocze;
4.3.2 Paczkomaty InPost, przewidywany czas dostawy 1-3 dni robocze;
4.3.3. podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską;
4.3.4. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Ksiaznica.pl  lub Partnerskim Punkcie Odbioru, przewidywany czas dostawy 1-3 dni robocze;


5. Formy płatności i nadpłaty

5.1 Płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Paczkomatów InPost lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,

5.2. Przelew elektroniczny lub bankowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności

5.3. Płatność przy odbiorze gotówką, kartą płatniczą lub kredytową podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru Ksiaznica.pl. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta

5.4. Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który dokona zakupu bonów w Sklepie dla swoich Klientów.

5.5. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

5.6. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską, do punktu odbioru Ksiaznica.pl lub do partnerskich sieci punktów odbioru. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa.

5.7. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:
5.7.1. Jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.
5.7.2. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw. login).
5.7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
5.7.4. Jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.
5.7.5. Jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.
5.7.6. W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

6. Reklamacje
6.1. Przy odbiorze przesyłki od kuriera (w porządku wyboru takiej formy dostawy) zalecamy dokonanie oględzin, czy opakowanie i towar nie zostały uszkodzone.
6.1.1. Gdy uszkodzeniu uległ towar lub opakowanie – zalecamy rezygnację z odbioru. W przypadku rezygnacji z odbioru przesyłki należy:
- nie podpisywać listów przewozowych;
- nie odbierać przesyłki od kuriera
6.1.2. Jeżeli stwierdzą Państwo po rozpakowaniu i dokładnym obejrzeniu, że towar jest uszkodzony prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikiem Sklepu za pośrednictwem adresu e-mail bok@ksiaznica.pl

6.2. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

6.3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

6.4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

6.5. W przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fizycznych lub prawnych Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji (rękojmia) w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@ksiaznica.pl, za pomocą wzoru formularza „Zgłoszenie reklamacyjne” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu  lub w formie pisemnej na adres PH-D „Książnica Polska” Sp. z o.o. w Olsztynie, podany w górnej części Regulaminu.

6.6. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
6.6.1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, określenie przez Klienta żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
6.6.2. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy  dostarczyć reklamowany towar oraz dowód jego zakupu, wysyłając na przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” Spółka z o.o., Olsztyn 10-959, pl. Jana Pawła II 2/3 z dopiskiem „REKLAMACJA KSIAZNICA.PL”.
6.6.3. W przypadku stwierdzenia wady, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny towaru, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep lub gdy Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
6.6.4. Klient może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
6.6.5. Wyjątek w procedurze reklamacji stanowią gry komputerowe i programy multimedialne posiadające elektroniczny klucz aktywacyjny. Aby dokonać reklamacji tego typu produktu należy skontaktować się z jego producentem, który wysyła do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki. Wydrukowana wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.

6.7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
6.7.1. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6.8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania towaru.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
7.1.1 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

7.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” Spółka z o.o., Olsztyn 10-959, pl. Jana Pawła II 2/3 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@ksiaznica.pl
7.2.1 Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura lub paragon, wyciąg z karty).
 
7.3 Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi na wskazany przezeń adres e-mail, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
7.4 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 
7.5 Klient ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 
7.6 Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem  umowy, od której odstąpił na własny koszt na adres spółki (PHD Książnica Polska sp. z o.o., pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn).

7.7 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.8 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztami wysyłki towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale 5 "Formy płatności i nadpłaty". Koszt odesłania towaru przez Klienta odstępującego od umowy nie podlega zwrotowi.

7.8.1 Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.8.2 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy – o prawach konsumenta z dnia  30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) ,w szczególności w odniesieniu do umów: 
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Dane osobowe

8.1 Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Ksiaznica.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
8.2 Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
 8.3 Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” Spółka z o.o., Olsztyn 10-959, pl. Jana Pawła II 2/3, oraz przez podmioty powiązane kapitałowo.
 
8.4 Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
- w celu realizacji umowy i wysłania zamówienia;
- jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz Informacji handlowych w tym przesyłany Newsletter przez Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” Spółka z o.o., oraz podmioty powiązane kapitałowo..
 
8.5 Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach https://ksiaznica.pl/panel-klienta.html, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
-  Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

9. Postanowienia końcowe

9.1 O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 
9.2 Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie
http://ksiaznica.pl/regulamin-sklepu-pm-47.html. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

9.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.
 
9.4 Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).

9.5 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umów sprzedaży między Sklepem a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, jeśli Klient wyrazi taką wolę. W razie braku możliwości polubownego zakończenia sporu, sprawa skierowana zostanie do rozstrzygnięcia przez właściwy miejscowo i rzeczowo i Sąd.

9.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2018 r. i nie ma zastosowania do umów zawartych przed tym dniem.

Pliki do pobrania:
Regulamin w wersji pdf
Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacji

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu